Een paar weken terug heb ik mijn certificering gehaald als facilitator voor de LEGO® Serious Play® methodologie. Waar reageer jij als eerste op als je dat hoort?

De meeste mensen hebben een blije associatie met LEGO en spelen. Ik vind LEGO geweldig. De LEGO typemachine staat op mijn kantoor en dat kantoor wordt ook aangekleed door een LEGO vaas met bloemen en een LEGO aquarium. Ik word blij van LEGO omdat ik denk aan de momenten van ontspanning en plezier waarin ik daar mee bezig ben geweest.

Die ontspanning en plezier hebben een functie bij de LSP® methodologie. Wanneer komen bij jou de meest creatieve ideeën naar boven, herinner je je datgene waar je maar niet op kon komen of valt ineens alles op zijn plaats? Meestal niet als je er heel hard over aan het nadenken bent.

Onder de douche, is een veelgehoord antwoord, als je aan het wandelen bent of aan het sporten. In ieder geval een activiteit waarbij het denken in je hoofd wat tot rust komt en je met iets bezig bent wat prettig is en ontspannend.

Door te ‘spelen’ krijgen we veel makkelijker toegang tot ook informatie in het onbewuste deel van ons brein. Die informatie is heel waardevol en willen we gebruiken om tot inzichten te komen en nieuwe oplossingen.

Als we gaan bouwen met LEGO, dan denken we met onze handen. Dat betekent dat je niet eerst heel lang en hard gaat nadenken over wat je gaat bouwen en hoe dat er dan uit moet gaan zien. Je gaat gewoon beginnen met bouwen en ondertussen bekijk je wat er ontstaat.

Bij de LSP® methodologie draait het er om dat deelnemers zich uiten en naar elkaar luisteren. Bij het type vragen die daartoe worden gesteld is er niet één uniek juist antwoord. Waar het om gaat is dat iedereen verschillende opvattingen vanuit verschillende perspectieven met elkaar deelt.

Luisteren is voor de meeste mensen moeilijk. Heb je zelf wel eens meegemaakt dat iemand heel snel reageert als jij iets vertelt? Dat iemand met een eigen verhaal komt, een mening of met goedbedoelde raad? Echt luisteren vraagt om een open en oprecht geïnteresseerde houding. We denken al snel dat van ons wordt verwacht dat we ergens een mening over moeten hebben of dat we met een antwoord moeten komen. Die geven we nog voordat we ons echt verdiept hebben.

Het luisteren gebeurt met je ogen.  De verteller vertelt aan de hand van het model wat is gebouwd en de metaforen die daarin voorkomen. De toehoorders kijken naar het model en van daar uit horen ze welk verhaal er achter de metaforen van de bouwer steekt. De vragen die daarna eventueel gesteld worden zijn open en hebben alleen betrekking op het model.

LSP® is een unieke manier om onze verbeelding aan te spreken, vanuit flow tot inzichten te komen en echt te leren luisteren naar elkaar. Ik kijk er naar uit om dit met groepen te gaan ervaren.