Werkwijze

Business Storytelling & Storylistening

Het begint met het stellen van één of meerdere vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis. Deze vragen leveren een verhaal of verhalen op en worden met elkaar verbonden in een een-op-een gesprek of in een verhalensessie met een kleine groep deelnemers.

Voorbeelden van wat Business Storytelling & Storylistening kan opleveren zijn:

  • Een visieverhaal waarin verleden, heden en toekomst met elkaar zijn verbonden.
  • Abstracte begrippen zoals bijvoorbeeld ’transparantie’ en ‘werkgeluk’ concreet gemaakt.
  • Een toekomstverhaal waarin je vertelt wat het ultieme doel is en wat je moet doen en overwinnen om dat te bereiken.
  • Een interventie die een verandering heeft geïnitieerd.

De toepassing van Business Storytelling & Storylistening is oneindig. Wil je weten hoe dit jou kan helpen? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is het bewust sturen op het halen van gestelde doelen. Voicus begeleid ondernemers in het halen van hun doelen door ze inzicht te geven in dat wat ertoe doet. Verbeterstappen zijn een logisch gevolg. 

De ISO 9001 certificering voor kwaliteitsmanagement is belangrijk omdat (potentiële) klanten de voorkeur hebben om in zee gaan met leveranciers die ISO gecertificeerd zijn. Een belangrijke speler hierin is de overheid alsook steeds meer semioverheid.

Voorbeelden van wat kwaliteitsmanagement kan opleveren zijn:

  • De ISO 9001 certificering of
  • Procesverbeteringen waarbij zowel Lean als Six Sigma methodiek ingezet wordt. 

Kwaliteitsmanagement is een breed begrip en kent raakvlakken met allerlei veranderinitiatieven. Wil je weten hoe je het beter kan doen en wat je dat gaat opleveren? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Programma- en Projectmanagement

Met een programma- of projectmanager vergroot je de kans op succesvolle projecten en programma’s met aantoonbare resultaten.

Voicus begeleid organisaties bij het, op een menselijke manier en procesmatig, vormgeven aan de gewenste verandering. Ik haal het maximale aan motivatie in medewerkers naar boven door gebruik te maken van hun talent en enthousiasme binnen het team te creëren. Doelen die nog niet concreet zijn maakt Voicus gaandeweg concreet. Met het inzetten van de passende methodieken ontstaat een duidelijk,  transparant en enthousiasmerend proces.

De behoefte aan programma- of projectmanagement verschilt per organisatie en doel van een programma/project. Wil je meer weten over het vergroten van de kans op een succesvol programma/project? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Ik kom graag met je in contact over verandering.

3 + 9 =

Ik kom graag met je in contact over verandering.

06 2845 8919

Of mail naar:

astrid@voicus.nl