Werkwijze

Business Storytelling

Storytelling wordt steeds meer toegepast binnen organisaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het geven van een presentatie of het concreet maken van veranderdoelstellingen of kernwaarden van een organisatie. Ook een hele mooie is het verhogen van medewerkersbetrokkenheid.

Met storytelling is het mogelijk om duidelijk te maken wat je bedoelt en om beter te begrijpen wat iemand anders bedoelt. Zo kunnen in organisaties waar zaken niet duidelijk zijn voor medewerkers, verhalen de onzekerheid die daarmee ontstaat wegnemen. 

Storytelling is een belangrijke methodiek met oneindig veel toepassingen. Wil je weten of en hoe storytelling jou kan helpen? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is het bewust sturen op het halen van gestelde doelen. Voicus begeleid ondernemers in het halen van hun doelen door ze inzicht te geven in dat wat ertoe doet. Verbeterstappen zijn een logisch gevolg. 

Project- en programmamanagement zijn bekende voorbeelden van methodieken voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 certificering voor kwaliteitsmanagement is ook alom bekend. Deze norm omvat verschillende kwaliteitsmanagementtechnieken die je binnen je bedrijf toe kan passen. Het hebben van de ISO 9001 certificering kan belangrijk zijn omdat (potentiële) klanten er de voorkeur aan geven om in zee gaan met leveranciers die deze ISO certificering hebben.

Een veel toegepaste methodiek voor kwaliteitsmanagement is ook Lean Six Sigma. De Lean filosofie en methodieken gecombineerd met die van Six Sigma leveren alles wat nodig is om gecontroleerd en meetbaar te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit. Ook is het niet nodig om het veranderproces al van voor tot achter uit te denken. 

Kwaliteitsmanagement is een breed begrip en kent raakvlakken met allerlei veranderinitiatieven. Wil je weten hoe je het beter kan doen en wat je dat gaat opleveren? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Professionele Coaching (ACC gecertificeerd)

Ik coach professionals, die gewoonten en patronen willen doorbreken, bij het duidelijk krijgen wat ze echt willen en wat er voor nodig is om hun doelen te bereiken.

Ik coach teams, die willen voldoen aan hun eigen verwachtingen of die van de organisatie, om de aanpak te vinden waarbij invulling wordt gegeven aan zowel persoonlijke behoeften als aan de doelstellingen van de organisatie.

Ik kom graag met je in contact over verandering.

6 + 15 =

Ik kom graag met je in contact over verandering.

06 2845 8919

Of mail naar:

astrid@voicus.nl