Iedere vrijdag lunch ik met een groep enthousiaste ondernemers. We zijn lid van de netwerkorganisatie BNI. Leden zijn professionals die elkaar helpen om hun bedrijf te laten groeien. Wekelijks hebben we een vaste agenda, zijn er regels en netwerken we aan de hand van kernwaarden. BNI is in 1985 opgericht en de regels van toen gelden nu nog steeds. Enige tijd terug is als kernwaarde Traditie + Innovatie toegevoegd. Ik ben een enthousiaste polariteiten practitioner dus dat BNI traditie en innovatie als één kernwaarde heeft opgenomen betekent dat er goed is nagedacht over hoe deze tegenstellingen elkaar en het doel van BNI ondersteunen.

Bij dilemma’s waarbij we steeds tegen hetzelfde aanlopen is het de moeite waard om dit vanuit het polariteitenprincipe te bekijken. Daarmee krijgen we inzicht in de wisselwerking en hoe ze elkaar kunnen helpen om een doel te bereiken. In de situatie van BNI en de kernwaarde Traditie + Innovatie ziet dat er als volgt uit.

+ 👑 + BNI kent inmiddels ruim 11.000 chapters en meer dan 300.000 leden over de hele wereld. De duidelijke en consistentie van de afspraken over wat we hoe met elkaar doen is een belangrijke succesfactor.
– 👑 – Als BNI zich alleen richt op de traditie en innovatie negeert gaat ze voorbij aan de technologische ontwikkelingen. Daarmee aan de behoeften van de leden om ook internationaal te kunnen netwerken en de tijdslast die de administratieve ondersteuning, van oorsprong op papier, met zich meebrengt. Op den duur zal niet innoveren ertoe leiden dat de inspanning en opbrengst niet meer tegen elkaar opwegen en het ledenaantal zal afnemen.
+ 💡 + Door de technologische ontwikkelingen in te zetten voor het netwerken en het vereenvoudigen van de ondersteunende activiteiten hebben de leden een internationaal netwerk tot hun beschikking en kunnen ze de administratieve last minimaliseren.
– 💡 – Zou BNI zich enkel richten op de technologische mogelijkheden dan worden waardevolle dingen ingeleverd ten behoeve van de vooruitgang en vernieuwing. Vernieuwing en innovatie kunnen zo een doel op zich worden met als belangrijkste risico’s dat de kosten stijgen en het oorspronkelijke doel ondermijnd wordt. Voor de leden betekent dit dat voor de kosten en baten niet meer tegen elkaar opwegen.

Bij het managen van polariteiten gaat het niet om balans of van beide kanten wat. Het gaat om het bewust inzetten van allebei voor het doel wat je wil bereiken. De afweging om vooral te innoveren op de ondersteunende middelen en niet op het bedrijfsconcept zelf is passend voor BNI. Binnen dezelfde polariteit zullen de afwegingen voor een startup, of een bedrijf die producten levert met een korte levenscyclus, van een heel andere aard zijn.

Mijn chapter vindt het leuk om bezoekers kennis te laten maken met ons netwerk en omgekeerd. Heb je zin om een keer mee te lunchen? Laat het mij weten.