Strategie EN Uitvoering

Strategie EN Uitvoering

Als teamleider ben je een belangrijke verbinder tussen strategisch en operationeel management. In organisaties waar er weinig aandacht is voor het vertalen van abstracte doelen naar concrete acties is dat een worsteling. Want waar je op strategisch niveau nog vanuit...