Hoe neem jij als teamleider besluiten? Welk proces gaat daaraan vooraf? Als je al een tijdje teamleider bent kan die besluitvorming zo automatisch zijn dat je deze vraag niet zomaar kan beantwoorden. Vindt je het moeilijk om besluiten te nemen of ga je vooral probleemoplossend te werk? Dan is de kans groot dat je uitdagingen en kansen onbenut laat als je te maken hebt met dilemma’s.

Een probleem is opgelost als je een keuze hebt gemaakt. Je kiest daarbij voor het één of voor het ander. Voor een dilemma is geen echte oplossing. Behandel je een dilemma als een probleem dan blijft de ongewenste situatie terugkeren, al dan niet in een andere vorm. Herken en erken je een dilemma, dan gaat er een wereld aan mogelijkheden open door te onderzoeken welke tegenstellingen aan het dilemma ten grondslag liggen. Het gedachtegoed hierachter heet polariteitenmanagement en daarbij worden tegenstellingen gezien als elementen die elkaar en een hoger doel ondersteunen. Polariteitenmanagement geeft inzicht in de wisselwerking van tegenstellingen en helpt je om ook te denken in termen van en het één EN het ander naast het één OF het ander. Deze twee verschillende denkwijzen zijn op zichzelf al een polariteit. Een polariteitengesprek om effectief en efficiënt te zijn in jouw besluiten met deze twee denkwijzen is als volgt:

+ OF + Kiezen voor of het één of het ander zorgt voor duidelijkheid. Dat is effectief als er sprake is van een probleem. Ook bij een dilemma is het uiteindelijk nodig om te kiezen voor acties waarbij je het één wel doet en het ander niet.
– OF – Alleen denken in termen van problemen die opgelost moeten worden, gebeurt vaak vanuit het perspectief dat er sprake is van een goede manier en een foute manier. Hierbij wordt een mening of voorkeur gezien als een waarheid. Dit herken je als er veel discussie is waarin mensen op gegeven moment ook persoonlijk naar elkaar worden.
+ EN + Bij het denken vanuit tegenstellingen gaat het om en het één EN het ander. Er wordt vanuit een open blik gekeken naar hoe beide kanten kunnen bijdragen aan het doel en hoe ze dat niet doen.
– EN – Als er alleen vanuit de en/en gedachte wordt gewerkt en je negeert het denken in of/of, dan mis je de problemen die wel snel en eenvoudig opgelost kunnen worden. In het geval van een dilemma wordt maken van een keuze uitgesteld omdat je geen keuze durft te maken. Dit herken je als er wel veel gepraat wordt maar dit leidt niet tot acties.

Ik blog wekelijks over een polariteit op LinkedIn en op mijn website voicus.nl Heb jij een dilemma en ben je benieuwd naar de wijsheid daarachter? Stuur mij dan een bericht.