Kwaliteitsmanagement

Business Storytelling & Storylistening

Het begint met het stellen van één of meerdere vragen over een specifieke situatie of gebeurtenis. Deze vragen leveren een verhaal of verhalen op en worden met elkaar verbonden in een een-op-een gesprek of in een verhalensessie met een kleine groep deelnemers.

Voorbeelden van wat Business Storytelling & Storylistening kan opleveren zijn:

 • Een visieverhaal waarin verleden, heden en toekomst met elkaar zijn verbonden.
 • Abstracte begrippen zoals bijvoorbeeld ’transparantie’ en ‘werkgeluk’ concreet gemaakt.
 • Een toekomstverhaal waarin je vertelt wat het ultieme doel is en wat je moet doen en overwinnen om dat te bereiken.
 • Een interventie die een verandering heeft geïnitieerd.

De toepassing van Business Storytelling & Storylistening is oneindig. Wil je weten hoe dit jou kan helpen? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement geeft inzicht in alles wat ertoe doet zodat verbeteringen een logisch gevolg zijn. Kwaliteitsmanagement wordt steeds belangrijker binnen organisaties, omdat de overheid en steeds meer semioverheid stelt dat bepaalde organisaties ISO gecertificeerd moeten zijn.

Kwaliteitsmanagement begint met een gesprek over waarom een verandering nodig is en wat de verandering moet opbrengen. Daarna gaan we met passende businessmodellen aan de slag. Deze businessmodellen helpen om te komen tot heldere werkbare doelstellingen en maken duidelijk wat gedaan moet worden om verbeteringen door te voeren.

Voorbeelden van wat kwaliteitsmanagement kan opleveren zijn:

 • De ISO 9001 certificering of onderdelen daarvan
 • Procesverbetering door de Lean benadering
 • Datagedreven business cases voor de toepassing van Six Sigma of data science projecten

Kwaliteitsmanagement is een breed begrip en kent raakvlakken met allerlei veranderinitiatieven. Wil je weten hoe je het beter kan doen en wat je dat gaat opleveren? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Programma Management Ondersteuning (PMO)

Programma of projectmanagementondersteuning legt de basis voor projecten en programma’s. Met de basis op orde te hebben vergroot je de kans op succesvolle projecten en programma’s met aantoonbare resultaten.

Voorbeelden van wat de expertise die Voicus levert binnen Programma of projectmanagementondersteuning zijn:

 • Verslaglegging projectoverleg en overleg van stuurgroep
 • Organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten
 • Begeleiding bij het opstellen van business cases en projectplannen
 • Professionalisering projectmanagement
 • Project- en programmarapportages
 • Risicomanagement
 • Financiële administratie

De behoefte aan programma- of projectondersteuning verschilt per organisatie en doel van een programma/project. Wil je meer weten over het vergroten van de kans op een succesvol programma/project? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Ik kom graag met je in contact over verandering.

1 + 2 =

Ik kom graag met je in contact over verandering.

06 2845 8919

Of mail naar:

astrid@voicus.nl