Voicus Blog

Missie, visie en hoger doel: Voicus gaat voor positief veranderende organisaties

Posted on 6th Feb 2019

Het formuleren van een missie en visie geeft richting aan een onderneming. Carla Koen, hoogleraar bij TIAS, vindt dat organisaties naast hun functionele doelstellingen aan een hoger maatschappelijk doel moeten bijdragen. Over de missie van Voicus hoefde ik niet lang na te denken: Duurzaam veranderen waarbij de belangen van de organisatie, haar medewerkers en de maatschappij met elkaar in balans zijn. Het nastreven van een hoger maatschappelijk doel spreekt mij aan. Ik heb er beeld en geluid bij wat nodig is om duurzaam te veranderen, maar heb ik daarmee ook mijn visie en hoger doel te pakken? 

Al eerder heb ik gewerkt met een methode uit de Lean managementfilosofie. Hierbij wordt vijf keer waarom gevraagd om tot de kern van een probleem te komen. Deze aanpak kan ook geschikt zijn om inzicht te geven hoe duurzaam veranderen leidt tot beter functionerende organisaties met tevredener medewerkers, die ook buiten het bedrijf positiever leven.

 

 

  1. Voicus wil veranderen duurzaam maken door de verschillende belangen van de organisatie in verandering en haar medewerkers inzichtelijk te maken en met elkaar in balans te brengen. Deze balans en kennis is het vertrekpunt voor een positieve transitie en implementatie. 
  1. Mensen zijn niet bang voor verandering, ze zijn bang voor de pijn van verandering. We hebben positieve ervaringen nodig om de angst voor deze pijn te verminderen en (zelf)vertrouwen te laten groeien. Uiteindelijk leren medewerkers omgaan met onzekerheden waardoor ze volgende veranderingen met meer vertrouwen tegemoet te zien. 
  1. Met groeiend vertrouwen in verandering en omgaan met onzekerheden nemen ook het nemen van verantwoordelijkheid en de regie over onze bijdragen toe. De behoefte om anderen verantwoordelijk te stellen neemt af waardoor we respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Bijvoorbeeld door makkelijker andere gezichtspunten te accepteren en zelfs daar de toegevoegde waarde van te beleven. We leren de beperkingen van eigen overtuigingen door open te staan voor argumenten van anderen.

 

Regie

 

  1. Gedrag is besmettelijk, en positief gedrag zelfs in hogere mate dan negatief gedrag. We steken dus onze omgeving aan met het vertrouwen, empathie en geduld wat we hebben ontwikkeld. We steken de mensen in onze omgeving ook aan met de manier van omgaan met onzekerheden, hoe we de regie nemen over ons leven en hoe we met elkaar accepteren. 
  1. Van acceptatie groeit respect als we de verschillen kunnen gebruiken om te komen met oplossingen en ideeën die boven de beperkingen van de individuele gedachte uit stijgt.

 

De visie van Voicus is om een omgeving te creëren waarin mensen verschillende gezichtspunten en belangen als positief ervaren. Dit vormt voor organisaties de voedingsbodem voor betere ideeën en oplossingen.

Dus als u met Voicus in zee gaat haalt u niet alleen een ervaren veranderkundig (project)manager in huis maar werkt u ook mee aan positieve veranderingen voor zowel uw organisatie als uw medewerkers.

 

Betere wereld