Merkt u dat bij strategische veranderprojecten medewerkers, processen en IT niet in gelijke mate mee veranderen? Voicus zet zich in voor duurzaam veranderen met een gezonde balans tussen de doelstellingen van de organisatie en de belangen en gevoelens van medewerkers.

Daar geef ik invulling aan door als verandermanager of projectmanager mijn talent voor de bovenstroom te verbinden met een passie voor de onderstroom van veranderprojecten. Verbeterprojecten op basis van Lean en SixSigma vallen ook onder deze ervaring en expertise. Daarbij word ik graag uitgedaagd om de SixSigma methodiek in te zetten voor dienstverlening en de minder tastbare aspecten zoals transitie en de onderstroom van veranderen.

Bij de onderstroom spelen onderwerpen als motivatie, psychologisch contract, informele organisatie en cultuur ten opzichte van de verandering een belangrijke rol. Ik heb ervaring met het samenbrengen van managementinzichten, (HR-) analytics en organisatie specifieke data en informatie. Vanuit deze drie pijlers creƫer ik voor en met uw organisatie op innovatieve wijze modellen en handvatten voor duurzaam veranderen. Ook begeleid ik uw organisatie graag bij de toepassing van deze handvatten.

Met het goed inrichten van de bovenstroom bestaande uit de IST-SOLL, governance, risicomanagement, planning, capaciteit en budget leg ik de basis voor uw veranderproject. Deze basis plant de zaadjes voor de uitvoering en biedt passende transparantie gedurende het hele project. Eenzelfde gedegen inrichting zet ik neer voor het in beheer nemen of voortzetting van leercirkels.

Zoekt u een veranderprojectmanager die aan het eind van uw verandering zichzelf overbodig heeft gemaakt als natuurlijk gevolg van het goed uitvoeren van uw opdracht?